Ilość gości:

 

   
   Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
   ul. Jagiellońska 8, 32-500 Chrzanów

   NIP: 628-00-01-037    REGON 271953804
 
  Witryna internetowa RPWiK   Telefony:  
Pogotowie numer bezpłatny 994
Pogotowie 032-6232555
Sekretariat 032-6233232
Fax 032-6233242

wybieranie tonowe i adresy e-mail

  032-6241360
  032-6241370

Dział

telefon

Nr wewnętrzny

(wybór w tonie)

Poczta

Dział Administracji

22

rpwik@home.pl

- Informatyk

50, 60

Dział Zbytu

32 623 36 22

32 624 13 61

35, 37, 61, 62

zbyt@rpwik.home.pl

Dział Zaopatrzenia

65

zaopatrzenie@rpwik.home.pl

-Magazyn

32 612 28 78

Dział Spraw Pracowniczych

32 623 32 72

47,49

Dział Finansowo-Księgowy

44,45, 67

- Kasa

46, 55

- Rachuba

51

Jednostka Realizująca Projekt
Funduszu Spójności
36, 40

Dział Techniczno-Dokumentacyjny

32 623 96 14

32 622 72 29

21, 41, 42, 68

Dział Powiernictwa Inwestycji Projektowania i Remontów

38, 66, 59

Wydział Sieci Wodociągowej

32 623 22 56

52, 53

Wydział Sieci Kanalizacyjnej

32 623 54 50

32 623 28 96

36

Dział Prawny

58

Samodzielne Stanowisko ds. BHP i p.poż

56

Dział Zamówień Publicznych

54

jwg@rpwik.home.pl

Dział Ekonomiczno-Organizacyjny

48

1.Wydział Mechaniczny

2.Wydział Głównego Energetyka

3.Wydział Produkcji Wody

Centrala:

32 612 17 24

32 612 28 85

32 612 17 27

32 612 10 39

Wydział Oczyszczalnia Ścieków:

Chrzanów

32 623 54 50

32 623 28 96

ujelen@rpwik.home.pl

szwyrwik@rpwik.home.pl

Libiąż „A”

32 627 13 48

Libiąż „B”

600 065 213

Trzebinia Siersza

32 711 94 13

32 711 94 12

Laboratorium

32 627 61 31

Stacja Uzdatniania Wody Chrzanów Żelatowa

32 623 53 85

Stacja Uzdatniania Wody Bolęcin

32 613 79 67

Stacja Uzdatniania Wody Chrzanów - Kąty

32 627 62 26

32 623 31 02

Pompownia Chechło

32 612 25 42

Przepompownia wody Płaza

32 613 12 80

Ujęcie wody Lgota

32 613 73 70

Hydrofornia Libiąż

32 627 72 16

Hydrofornia Chrzanów Północ

32 623 96 13

Ujęcie wody Płoki

32 612 06 83

Ujęcie wody Psary

32 612 03 71

Kasa czynna w godzinach:

Poniedziałek od godz. 8:30 do godz. 14:00 przerwa 11:00 - 11:15

Wtorek od godz. 8:30 do godz. 14:00 przerwa 11:00 - 11:15

Środa od godz. 8:30 do godz. 14:00 przerwa 11:00 - 11:15

Czwartek od godz. 9:00 do godz. 16:30 przerwa 13:00 - 13:15

Piątek od godz. 8:30 do godz. 14:00 przerwa 11:00 - 11:15

Dział Zbytu oraz Dział Techniczno-Dokumentacyjny przyjmuje odbiorców usług
od godz. 7:00 do godz. 15:00 a w każdy czwartek czynny do godz. 17:00.

 


   

Osoba wprowadzająca:

  Roman Palka
  tel. 032-6241360 w.60
  e-mail: rpwik@home.pl
 

Osoba redagująca: :

  Małgorzata Wronka
  tel. 032-6241360 w.48
  e-mail: ekonom@rpwik.home.pl

Copyright © 2003 - RPWIK SP. Z O.O. Chrzanów. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.