A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
BIP.gov.pl

  Majątek Spółki

  Kapitał zakładowy Spółki wynosi  81 807 500,00 zł i dzieli się na 163 615 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy. 

  A) Spółka posiada:

  • 1163,6 km    sieci wodociągowej
  • 537,1 km    sieci kanalizacyjnej
  • 12 studni głębinowych,
  • 7 ujęć wody,
  • 5 stacji uzdatniania wody,
  • 4 oczyszczalnie ścieków,
  • wiele zbiorników wyrównawczych oraz przepompowni wody i ścieków.

  B) Dobowa zdolność produkcyjna czynnych urządzeń w m3/d :

  • całego wodociągu - 28 679
  • Grupowej Oczyszczalni Ścieków Chrzanów - 35 000
  • Oczyszczalni Ścieków Libiąż A - 5 200
  • Oczyszczalni Ścieków Trzebinia Siersza - 5 241
  • Oczyszczalni Ścieków Libiąż B - 1 950
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Roman Palka
  Publikacja dnia: 05.10.2018
  Podpisał: Małgorzata Wronka
  Dokument z dnia: 05.10.2018
  Dokument oglądany razy: 1430
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Chrzanów