A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 05.11.2018, zmieniona z powodu:
  zmiana wydziałów

  Organizacja

  Prezes kieruje i zarządza Przedsiębiorstwem oraz bezpośrednio nadzoruje komórki organizacyjne:

   

  1. Dział Spraw Pracowniczych - PK

  2. Dział Ekonomiczny i Organizacyjny - PE

  3. Samodzielne Stanowisko ds. Nieruchomości - PN

  4. Dział Administracji - PA

  5. Dział Zaopatrzenia - PZ

   • Magazyn - ZM

  6. Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej - PW

  7. Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych - PD

  8. Dział Spraw Obronnych i Ochrony - PO

   • Składnica Akt - OS

  9. Dział Zamówień Publicznych  - PP

  10. Laboratorium - PL

   • Pracownia Badania Wody - LW

   • Pracownia Badania Ścieków - LS

  11. Jednostka Realizująca Projekt - JRP

  12. Rzecznik - PM

  13. Dział BHP - PB

  14. Pion Głównego Księgowego - PG

   Główny Księgowy kieruje, zarządza i bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne:

   1. Dział Finansowo - Księgowy - GF

   2. Dział Obsługi Klienta - GO

   3. Dział Rozliczeń i Ewidencji - GR

  15. Pion Dyrektora ds. Technicznych - PT

  Dyrektor ds. Technicznych  kieruje i bezpośrednio nadzoruje następujące stanowiska i komórki organizacyjne:

  1. Dział Techniczno - Dokumentacyjny - TT

  2. Dział Projektowania, Inwestycji i Remontów - TI

  3. Wydział Mechaniczny - TM

   • Oddział Transportu - MT

   • Oddział Sprzętu Specjalistycznego - MS

   • Oddział Mechaniczny - MM

  4. Wydział Głównego Energetyka  - TE

   • Oddział Elektryczny - EE

   • Oddział Eksploatacji Przepompowni Ścieków - EP

  5. Wydział Oczyszczania Ścieków  - TO

   • Grupowa Oczyszczalnia Ścieków - OCH

   • Oddział Mechaniczny - OM

   • Oczyszczalnia Ścieków Libiąż  A - OŚLA

   • Oczyszczalnia Ścieków Libiąż  B - OŚLB

   • Oczyszczalnia Ścieków Siersza - OŚS

  6. Wydział Sieci Kanalizacyjnej - TK

   • Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej - KS

  7. Wydział Produkcji Wody  - TP

   • SUW Lgota - PSL

   • SUW Bolęcin - PSB

   • SUW Trzebionka - PST

   • SUW Żelatowa - PSZ

   • Przepompownia Krystynów - PPK

   • Przepompownia Libiąż - PPL

   • Ujęcie Józef - PUJ

   • Ujęcie Płoki - PUP

   • Ujęcie Psary - PUS

   • Ujęcie Wody Przemysłowej - PUC

   • Hydrofornia Dulowa - PHD

   • Hydrofornia  Płaza - PHP

   • Hydrofornia Chrzanów - PHC

  8. Wydział Sieci Wodociągowej  - TS

   • Oddział Eksploatacji Sieci Chrzanów - SCH

   • Oddział Eksploatacji Sieci Trzebinia - ST

   • Oddział Remontów i Usług Wod. - Kan. - SR

   • Oddział Eksploatacji Wodomierzy - SW

  9. Samodzielne stanowisko ds. Hydrogeologii - TH

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Roman Palka
  Publikacja dnia: 05.11.2018
  Podpisał: Małgorzata Wronka
  Dokument z dnia: 05.11.2018
  Dokument oglądany razy: 2206
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Chrzanów