A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 19.05.2015, zmieniona z powodu:
  nowa uchwała

  Status prawny

  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie powstało na podstawie Aktu Notarialnego sporządzonego w dniu 14 października 1993r. w Kancelarii Notarialnej w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4 przez Notariusza mgr Mirosławę Załuską Rep. A Nr 1138/93. Założycielem i jedynym udziałowcem jest Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" z siedzibą w Chrzanowie. 
  Działalność Spółki oparta jest na przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U z 2015 r., poz 139).
  Na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wydano:

  • Decyzję Zarządu Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - tekst
  • Uchwałę Nr 18/2005 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze gmin Chrzanów, Libiąż, Trzebinia - tekst

  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
  w Chrzanowie jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067967

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Roman Palka
  Publikacja dnia: 19.05.2015
  Podpisał: Małgorzata Wronka
  Dokument z dnia: 19.05.2015
  Dokument oglądany razy: 1946
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Chrzanów