A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
BIP.gov.pl

  Przedmiot działania

  Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z
  • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z
  • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21.Z
  • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z
  • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z
  • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane– PKD 43.99.Z
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z
  • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKD 49.39.Z
  • Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z
  • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
  • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z
  • Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD –71.20.B
  • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z
  • Naprawa i konserwacja metolowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z
  • Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z
  • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z
  • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych– PKD 42.22.Z
  • Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z
  • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z
  • Tynkowanie – PKD 43.31.Z
  • Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z
  • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z
  • Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z
  • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z
  • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.20.Z
  • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z
  • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego – PKD 95.12.Z
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Roman Palka
  Publikacja dnia: 19.05.2015
  Podpisał: Małgorzata Wronka
  Dokument z dnia: 19.05.2015
  Dokument oglądany razy: 1698
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Chrzanów